Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Utworzono dnia 04.03.2024

 

 

Gmina Blachownia przystąpiła do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS - Podprogram 2023. Realizatorem programu na terenie Gminy Blachownia jest Miejski Ośrodek Pomocy...

czytaj dalej na temat: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Informacja o dniu wolnym

Utworzono dnia 05.01.2024

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Utworzono dnia 21.12.2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni z terenu województwa śląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 252 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 3,3264 ton żywności w formie o 252 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 14 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  dwa warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących.

czytaj dalej na temat: POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 10.11.2023

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni informuje, że dnia 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu ,,Opieka...

czytaj dalej na temat: Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 06.09.2023

W dniu 16.08.2023r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu...

czytaj dalej na temat: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 30.06.2023

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

czytaj dalej na temat: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacja o dodatku węlowym

Utworzono dnia 28.09.2022

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni informuję, że  29.09.2022 r.

    rozpoczyna wypłaty zweryfikowanych wniosków o dodatek węglowy.

 

    Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym, dofinansowanie otrzymują gospodarstwa

    domowe na zasadzie „ jeden dodatek węglowy na jeden adres”.

 

   Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym   

   zamieszkującym pod tym samym adresem, przysługuje tylko jeden dodatek.

 

   Jeśli wniosek został złożony przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem,

   dopłatę otrzymuje tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy.

   Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

 

  Termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy został przez ustawodawcę  

  przedłużony do 60 dni i dotyczy również wniosków złożonych od dnia 17 sierpnia

  2022 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy. 

 

   Ponadto dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy

   głównym źródłem jest:

 - kocioł na paliwo stałe

 - kominek

 - koza

 - ogrzewacz powietrza

 - trzon kuchenny

 - piecokuchnia

 - kuchnia węglowa

 -  kuchnia węglowa lub piec kaflowy piec kaflowy na paliwo stałe ,

   zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

   Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

 

  Wnioskodawca, który po tej dacie zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł 

  ubiegać się o dodatek węglowy, gdy wpis ten lub zgłoszenie dokonane było po raz pierwszy.

czytaj dalej na temat: Informacja o dodatku węlowym

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 6

W poprzednim tygodniu: 86

W tym miesiącu: 164

W poprzednim miesiącu: 356

Wszystkich: 1579

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą

Zegar