Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Blachowni

ul. Miodowa 4a, 42-290 Blachownia

 

Ochrona danych - RODO

Ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Unijne rozporządzenie o ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane również „RODO”).

Ochrona Państwa danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Poniżej przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni oraz informacje o przysługujących Państwu prawach.

Administrator danych

Administrator danych to podmiot decydujący o celach i sposobach ich przetwarzania. W niektórych przypadkach to przepisy prawa określa, kto jest administratorem danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni mogą być:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni z siedzibą w Blachowni przy ul. Miodowa 4a, 42-290 Blachownia.
 • W niektórych przypadkach administratorem Państwa danych będą podmioty, które powierzyły ich przetwarzanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Blachowni. Będzie to miało miejsce między innymi gdy będziecie Państwo uczestniczyć w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

W każdym przypadku gromadzenia danych osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni musi posiadać podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach mogą Państwo uzyskać w poszczególnych komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni lub bezpośrednio w dostępnych formularzach/wnioskach. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymają Państwo stosowną klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w swojej sprawie.

Poniżej znajdą Państwo tzw. ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy przekazać. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny i zależy od rodzaju załatwianej sprawy.  Do tego okresu należy dodać okres przechowywania określonych akt sprawy wynikający z  przepisów prawa.

Komu ujawniamy dane osobowe

Przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności, przekazane nam dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach:

 

 1. Jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa. Na przykład będziemy musieli udostępnić Państwa dane osobowe na żądanie sądu, prokuratury lub Policji;
 2. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie swoich danych, udostępnimy je zgodnie z treścią udzielonej zgody.

Państwa dane osobowe będą również ewentualnie ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni (są to tak zwane podmioty przetwarzające). Mogą to być na przykład:

 1. podmioty świadczące usługi IT;
 2. podmioty zapewniające transport dokumentów;
 3. podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne;
 4. podmioty zapewniające specjalistyczną pomoc prawną, szkoleniową, doradczą;
 5. podmioty świadczące specjalistyczne usługi dla klientów MOPS w Blachowni.

W każdym z tych przypadków, podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni, a jego obowiązki są ściśle określone w zawartej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane osobowe są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni.

Do tych praw należą:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować prawa do przenoszenia danych, czy też prawa do usunięcia Państwa danych.

Aby skorzystać z wymienionych powyżej praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Dane kontaktowe

Jeśli z jakichś powodów uznają Państwo, że coś niedobrego dzieje się z Waszymi danymi osobowymi, albo po prostu chcielibyście zaspokoić swoją ciekawość w zakresie przetwarzania danych osobowych – możecie zwrócić się z odpowiednim wnioskiem lub zapytaniem do:

 • Administratora – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni, ul. Miodowa 4a, 42-290 Blachownia;
 • Inspektora Ochrony Danych – z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych najłatwiej skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@abimar.pl, lub telefonicznie pod nr telefonu +48 696 655 124,
 • Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszaw, ul. Stawki 2.

Załączniki:

Ogólna klauzula informacjyjna RODO

Utworzono dnia 13.11.2023, 11:54

Informacje

Liczba wyświetleń: 186
Utworzono dnia: 13.11.2023

Historia publikacji

 • 13.11.2023 12:07, Administrator
  Edycja strony: Ochrona danych - RODO
 • 13.11.2023 12:06, Administrator
  Edycja strony: Ochrona danych - RODO
 • 13.11.2023 11:54, Administrator
  Dodanie załącznika: Ogólna klauzula informacjyjna RODO