Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

Ogłoszenia

 

 

 

Blachownia, 15.01.2019 r.

Rozeznanie cenowe nr 03.2019.ES w ramach projektu „Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej ”

 

W związku z realizacją projektu i koniecznością oszacowania wartości zamówienia na prowadzenie usługi Poradnictwa psychologicznego zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. 

 1. Zamawiający: Gmina Blachownia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, adres email: projektblachownia@interia.pl
 2. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej” nr WND-RPSL.09.01.02-24-08G0/17-002
 2. Zakres usług: przygotowanie i przeprowadzenie 300 godzin poradnictwa finansowego z uczestnikami projektu (3 spotkania po 2 godziny z 50 osobami) obejmującego zagadnienia pozwalające na wypracowanie indywidualnych ścieżek kariery dopasowanych pod kontem cech i predyspozycji osobowych uczestnika, określenie predyspozycji, stopnia motywacji i samooceny uczestnika.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie, Gmina Blachownia.
 1. Cel Zamówienia:

Celem zamówienia jest zrealizowanie usługi Poradnictwa psychologicznego.

 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Usługa będzie realizowana w okresie od 01.02.2019 do 30.04.2019r. Usługa co do zasady powinna być organizowana w godzinach od 08.00 do 20.00.

 1. Wymagania odnoście wykonawcy:

Zajęcia powinny być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w danej dziedzinie oraz odpowiednie wykształcenie kierunkowe.

 1. Obowiązki wykonawcy:
 1. Zapewnienia kadry osób realizujących usługę legitymujących się wykształceniem kierunkowym i doświadczeniem praktycznym umożliwiającym przeprowadzenie danej usługi, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata.
 2. Przygotowanie niezbędnych materiałów pomocniczych.
 3. Prowadzenia dokumentacji na wzorach Zamawiającego tj. m.in. list obecności podpisywanych na każdych zajęciach.
 4. Realizacja zajęć z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 5. Przesłanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.

 

 1. Kryteria oceny:

Informujemy, że kryterium oceny ofert w 100% będzie cena. Prosimy o wskazanie ceny za 1h usługi. Cena powinnabyćcenąbrutto i obejmować wszelkie koszty oferenta, w tym koszt dojazdu i wszelkie obciążenia podatkowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. Okres związana ofertą: 30dni.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty prosimy składać do  31.01.2019  r.  do  godz. 12:00. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres email: projektblachownia@interia.pl (podpisane i skompresowane pliki PDF) lub dostarczona do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, pokój nr 6.

Osoba do kontaktu: Elwira Szewczyk nr tel. 609066004 

 

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o braku powiązań

 

 

 

 

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny obchodzą

Zegar