Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Blachownia przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

CEL

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Osoby zaangażowane w sprawowanie codziennej opieki, będą mogły dysponować wolnym czasem przeznaczonym na regenerację i odpoczynek oraz załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

ADRESACI

Program adresowany jest do członków rodzin/opiekunów dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń traktowanych na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

LICZBA UCZESTNIKÓW  PROGRAMU

W edycji 2024 r. to 8 osób, w tym:

  • 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 6 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gmina Blachownia planuje do grudnia 2024 r. zrealizować  1 920  godziny usług. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania: 97 920,00 zł, całkowita wartość: 100 920,00 zł.

WAŻNE

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Przyznając usługę opieki wytchnieniowej Ośrodek bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, uwzględniane są potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Uczestnik programu za usługi Opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji o Programie na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

Kwalifikacji do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024 edycja 2023 dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w programie.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • klauzula RODO
  • oświadczenie osoby wskazanej na realizację usługi opieki wytchnieniowej
  • oświadczenie Kandydata na Uczestnika Programu o wskazaniu osoby realizującej usługę opieki wytchnieniowej

Zgłoszenia do uczestnictwa w programie należy kierować do:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

ul. Miodowa 4a, 42-290 Blachownia

Osoby wskazane do kontaktu:

Ewa Kraszewska, Aleksandra Szymanek tel. 34 327 18 05, 34 327 15 69

karta-zgloszenia-do-programu-ow-2024

klauzula-informacyjna-ow-2024

klauzularodo-ow-2024

oswiadczeniekandydataowyborzeosoby-ow-2024

oswiadczenieosobywskazanej-ow-2024

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny obchodzą

Zegar