Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

 

Gmina Blachownia przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

CEL

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

ADRESACI

Program adresowany jest do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności; do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS), usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

LICZBA UCZESTNIKÓW  PROGRAMU

W edycji 2022r.  to 10 osób, w tym:

  • 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 6 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gmina Blachownia planuje do grudnia 2022r. zrealizować  2 400  godzin usług. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania: 97 920,00 zł, całkowita wartość: 97 920,00 zł.

WAŻNE

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej Ośrodek bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik programu za usługi Opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji o Programie na stronie:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

Kwalifikacji do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 202 dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w programie należy kierować do:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

ul. Miodowa 4a, 42-290 Blachownia

Osoby wskazane do kontaktu:

Elwira Szewczyk tel. 34 327 18 05, 34 327 15 69
 

Karta zgłoszeniowa OW

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej OW

Klauzula informacyjna

Klauzula RODO

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny obchodzą

Zegar