Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

 

Gmina Blachownia przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

CEL

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

ADRESACI

Program adresowany jest do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności; do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS), usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

LICZBA UCZESTNIKÓW  PROGRAMU

W edycji 2023r.  to 22 osób, w tym:

  • 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 18 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gmina Blachownia planuje do grudnia 2023r. zrealizować  5 104  godziny usług. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania: 208 243,20 zł, całkowita wartość: 211 243,20 zł.

WAŻNE

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej Ośrodek bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik programu za usługi Opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji o Programie na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Kwalifikacji do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w programie.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w programie należy kierować do:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

ul. Miodowa 4a, 42-290 Blachownia

Osoby wskazane do kontaktu:

Ewa Kraszewska, Aleksandra Szymanek tel. 34 327 18 05, 34 327 15 69

Karta zgłoszeniowa OW 2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej OW 2023

Klauzula informacyjna

Klauzula RODO

Oświadczenie kandydata o wyborze osoby OW 2023

Oświadczenie osoby wskazanej OW 2023

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny obchodzą

Zegar